Tillbyggnad villa

Stor tillbyggnad till befintlig villa. Allt från mark till tak.